Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 1994:3) till skogsvårdslagen (1979:429) angående handel med skogsodlingsmaterial m.m.
överordnad titel Excerpter ur Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 1997:2
utgivningsår 1997
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen