Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (1979:429)
överordnad titel Excerpter ur Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 1993:2
utgivningsår 1993
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen