Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2006:484
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”Law on the duty of a franchisor to provide information”, http://www.unidroit.org/english/guides/2007franchising/country/sweden.htm.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L1