Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 2002:293
kortform av titel Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2002:293
utgivningsår 2002
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”Prohibition of Discrimination of Employees Working Part Time and Employees with Fixed-term Employment Act”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/49/81/79f3e6c8.pdf.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet ARM