Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 2000:1064
kortform av titel Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2000:1064
utgivningsår 2000
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”Law on control over products with dual-use and over technical assistance”, www.isp.se/documents/public/se/word/lagar/00_1064eng.doc.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utrikesdepartementet