Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Personuppgiftslag (1998:204)
kortform av titel Personuppgiftslag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1998:204
utgivningsår 1998
ställe Bilaga
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
Engelsk information hämtad från ”Personal Data Act”, http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf.
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet