Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ellag (1997:857)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1997:857
utgivningsår 1997
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”The Electricity Act”, http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/ENGLISH/Electricity_Act.pdf.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet