Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (1992:1303) om krigsmateriel
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1992:1303
utgivningsår 1992
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ” The Military Equipment Ordinance”, http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/sweden/mil_equip_ord.pdf.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utrikesdepartementet