Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Djurskyddslag (1988:534)
kortform av titel Djurskyddslag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:534
utgivningsår 1988
ställe Bilaga
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”The Animal Welfare Act”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/03/10/f07ee736.pdf.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet