Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Radio- och tv-lag (2010:696)
kortform av titel Radio- och tv-lag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2010:696
utgivningsår 2010
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
Engelsk information hämtad från ”Radio and Television Act”, http://www.radioochtv.se/Documents/Styrdokument/Radio%20and%20Television%20Act.pdf.
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet