Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (UAS)
kortform av titel Om obemannade luftfartyg
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:88
utgivningsår 2009
utgåvenr Serie GEN
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen