Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:87
utgivningsår 2009
utgåvenr Serie PEL/FSTD
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen