Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)
kortform av titel Om utbildningshjälpmedel för flygsimulering
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:87
utgivningsår 2009
utgåvenr Serie PEL/FSTD
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen