Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av personal för flygtrafiktjänst
kortform av titel Om flygtrafiktjänst
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:81
utgivningsår 2009
utgåvenr Serie ANS
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen