Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
utgivningsår 2004
sekretariatskommentar Korrigeringar enl. överenskommelse med Jörgen Malmquist, november 2008.
antal termposter 179
 
utgivare
organisation SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering
utgivare
organisation None