Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen
kortform av titel Om in- och utförsel av radioaktiva ämnen
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:10
utgivningsår 2008
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten