Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:35
utgivningsår 2008
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten