Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning
kortform av titel Om medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:35
utgivningsår 2008
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten