Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall
kortform av titel Om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:37
utgivningsår 2008
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten