Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar
kortform av titel Om utförsel av gods och olja från zonindelat område
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:39
utgivningsår 2008
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten