Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor
överordnad titel Excerpter ur Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2010:2
utgivningsår 2010
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten