Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:51
utgivningsår 2008
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten