Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2009:1
utgivningsår 2009
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten