Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handbok Registerkarta
dokumentnummer LMV-RAPPORT 2004:6; FDR02:01
utgivningsår 2009
utgåvenr 1.3
ställe 0.2 Begreppsförklaringar och förkortningar, s. 3–6
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
utgivare
organisation None