Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kvalitetsbeskrivning för GSD-Vegetationsdata
utgivningsår 2009
utgåvenr 1.0
ställe Appendix 1: Förklaring av begrepp för tematisk noggrannhet, s. 18
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
utgivare
organisation None