Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Långsiktig plan för Lantmäteriets informationsförsörjningsverksamhet åren 2005–2010
dokumentnummer Dnr 519-2004/1859
utgivningsår 2004
ställe 1.2 Använda termer och begrepp, s. 2–4
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Lantmäteriet