Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:16) om kondenserad mjölk och mjölkpulver
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2007:17 (H 154)
utgivningsår 2007
ställe Bilaga, Definitioner och beteckningar
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket