Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
kortform av titel Skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2008:13 (H 91)
utgivningsår 2008
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket