Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2006:544
utgivningsår 2006
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet