Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1996:1006
utgivningsår 1996
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet BE