Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer 2010:1167
utgivningsår 2010
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Socialdepartementet