Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ty makten är din …
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1998:6
utgivningsår 1997
ställe Centrala begrepp, s. 12–16
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige Kvinnomaktutredningen