Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Klara spelregler – en förutsättning för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1997:179
utgivningsår 1997
ställe Förkortningar och definitioner av vissa begrepp, s. 293–295
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Betänkande av Samverkansdelegationen