Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
kortform av titel Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1999:381
utgivningsår 1999
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet