Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
kortform av titel Lag om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1999:90
utgivningsår 1999
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S5