Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bergteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 73
utgivningsår 1979
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Arbetarskyddsstyrelsen, Stiftelsen Bergteknisk Forskning, Fortifikationsförvaltningen, WP-system AB, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen och TNC. Dessutom har en rad sakkunniga svarat för insatser som utformning och granskning: Stiftelsen Svensk Detonikforskning, Skånska Cementgjuteriet, Norabel AB, Atlas Copco AB, Nitro Consult AB, Luleå Högskola och Svenskt Stål AB. Kontakter med översättare har förmedlats av International Society for Rock Mechanics, Lissabon. EGs terminologibyrå i Luxembourg har hjälpt till med de danska termerna och Geologiska Forskningsanstalten i Esbo med de finska. I övrigt har kontakter och hjälp förmedlats av TNCs systerorgan i Danmark (Terminologiafdelingen), Finland (Centralen för teknisk terminologi) och Norge (Rådet för teknisk terminologi).
sekretariatskommentar UDK 622, 624.1
antal termposter 716
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC