Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Miljöhänsyn i standarder : betänkande / av Utredningen om miljöhänsyn i det svenska standardiseringsarbetet
kortform av titel Miljöhänsyn i standarder
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1997:173
utgivningsår 1997
ställe s. 7–12
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Närings- och handelsdepartementet