Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
kortform av titel Om miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2006:66
utgivningsår 2008
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk