Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:34) om obligatorisk hälsoövervakning avseende tuberkulos hos kron- och dovhjortar samt andra djur i sambete med hjortar i hägn
kortform av titel Om tuberkulos hos kron- och dovhjortar
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2006:63
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk