Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur
kortform av titel Om djurhälsoregler för import och transitering
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2006:42
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk