Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
kortform av titel Om hållande av hund och katt
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2008:5
utgivningsår 2008
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk