Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök m.m.
kortform av titel Om djurförsök
överordnad titel Djurskyddsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer DFS 2004:4
utgivningsår 2004
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Djurskyddsmyndigheten
utgivare
organisation Statens jordbruksverk