Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur
kortform av titel Om seminverksamhet med nötkreatur
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2004:41
utgivningsår 2004
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk