Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter
kortform av titel Om bevarandesorter av lantbruksväxter
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:45
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk