Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Produktionsteknisk ordlista : jämte arbets- och meritvärderingstermer
kortform av titel Produktionsteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 49
utgivningsår 1971
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med denna ordlista har utförts av SAF, AB Bolinder-Munktell, SAF/ALI-RATI, LO, Svenska MTM-föreningen, ASEA, Sveriges Konfektionsindustriförbund och TNC.
sekretariatskommentar Logg: 2008-08-22/PSv. Bearbetning 1
antal termposter 127
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC