Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk
kortform av titel Om ersättning för miljövänligt jordbruk
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:24
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk