Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos fjäderfä
kortform av titel Om hälsokontroll avseende salmonella hos fjäderfä
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2007:78
utgivningsår 2007
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk