Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap
kortform av titel Om förebyggande åtgärder mot högpatogen aviär influensa
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2007:17
utgivningsår 2008
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk