Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 1999:94
utgivningsår 1999
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk