Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför ort med Jordbruksverkets regionala kontor
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2005:22
utgivningsår 2005
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk