Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur
kortform av titel Om slakt och annan avlivning av djur
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2008:69
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 34
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk