Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap
kortform av titel Användning av lyftanordningar och lyftredskap
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2006:6
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Use of lifting devices and lifting accessories. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Use of Lifting Devices and Lifting Accessories, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0606.pdf)
Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket